Book báo PR, quảng cáo sản phẩm giá rẻ

Phương Thức Thanh Toán & Xác Nhận

Phương Thức Thanh Toán & Xác Nhận


Xác nhận Thanh Toán

Xác Nhận Thanh Toán  Bằng Ngân hàng:
Thực hiện chuyển khoản theo giá của mẫu đã chọn, sau đó xác nhận thanh toán qua liên hệ được cung cấp. Dự kiến ​​sẽ gửi một bức ảnh / ảnh chụp màn hình của bằng chứng chuyển nhượng.

Xác nhận / Tên mẫu / Giá mẫu / Chuyển tài khoản đích / email của bạn + Ảnh chụp màn hình bằng chứng giao dịch

Ví dụ:
Xác nhận / VTnews24h / 100.000 VND / youremail@gmail.com

Xác nhận thanh toán bằng Paypal:
Sau khi bạn mua mẫu bằng Paypal, hãy cho chúng tôi biết tại đây hoặc gửi email đến mauthemeblog@gmail.com (đây không phải là email paypal). Bao gồm với ảnh chụp màn hình thanh toán.

Liên hệ:
Email: MauThemeBlog@gmail.com
WhatsApp: +84 0353 640 169
Zalo:  0353 640 169

Trân trọng cảm ơn !