Book báo PR, quảng cáo sản phẩm giá rẻ

Hướng dẫn tạo bản đồ trang web cho blogspot giúp cải thiện SEO

Hướng dẫn tạo bản đồ trang web cho blogspot giúp cải thiện SEO

Cập nhật ngày Bởi

Tạo bản đồ trang web (sitemap) cho blogspot giúp cải thiện SEO bằng cách giúp công cụ tìm kiếm hiểu cấu trúc trang web của bạn và lập chỉ mục nội dung một cách hiệu quả hơn. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết:Bước 1: Tạo Bản đồ Trang web XML

Đăng nhập vào Tài khoản Blogger: Truy cập vào trang Blogger và đăng nhập vào tài khoản của bạn.


Chọn Blog Cần Tạo Bản Đồ Trang Web: Nếu bạn có nhiều blog, chọn blog mà bạn muốn tạo bản đồ trang web cho.


Truy cập Cài đặt: Tại giao diện quản trị của blogspot, chọn blog mà bạn muốn tạo bản đồ trang web, sau đó chọn "Cài đặt" từ menu bên trái.


Chọn Crawlers and Indexing: Trong mục "Cài đặt", chọn "Crawlers and Indexing" hoặc "Crawler và Chỉ mục" (tùy thuộc vào ngôn ngữ bạn sử dụng).


Tạo Bản đồ Trang web: Tìm đến phần "Custom robots.txt" hoặc "Tùy chỉnh robots.txt", chọn "Edit" hoặc "Chỉnh sửa". Trong phần này, bạn sẽ thấy một trường để thêm mã bản đồ trang web.


Sử dụng Bản đồ Trang web Blogger: Blogger cung cấp một công cụ để tạo bản đồ trang web. Bạn chỉ cần sao chép và dán mã sau vào trường "Custom robots.txt":

User-agent: *
Disallow: /search
Allow: /
Sitemap: https://YOUR-BLOG-URL/sitemap.xml


User-agent: *

Disallow: /search

Allow: /

Sitemap: https://YOUR-BLOG-URL/sitemap.xml

Thay thế "YOUR-BLOG-URL" bằng địa chỉ URL thực của blogspot của bạn.

Mã trên sẽ chỉ ra cho các công cụ tìm kiếm biết bản đồ trang web của blogspot của bạn có sẵn tại "/sitemap.xml".

Lưu thay đổi: Sau khi thêm mã bản đồ trang web vào robots.txt, đừng quên nhấn "Save" (Lưu) để áp dụng thay đổi.


Bước 2: Xác nhận Bản đồ Trang web

Truy cập Google Search Console: Đăng nhập vào tài khoản Google Search Console của bạn.


Chọn Trang web của bạn: Nếu bạn chưa thêm trang web của mình vào Google Search Console, hãy thêm nó bằng cách nhấp vào "Add Property" và làm theo hướng dẫn.


Xác nhận Trang web: Sau khi thêm trang web, theo hướng dẫn để xác nhận trang web của bạn. Một trong những cách phổ biến để xác nhận là bằng cách thêm một mảnh mã meta vào trang web của bạn.


Gửi Bản đồ Trang web: Sau khi xác nhận trang web, truy cập vào mục "Sitemap" trong Google Search Console và gửi URL của bản đồ trang web của bạn (ví dụ: "/sitemap.xml").


Sau khi hoàn thành, Google và các công cụ tìm kiếm khác sẽ sử dụng bản đồ trang web của bạn để lập chỉ mục và hiển thị nội dung của blogspot của bạn một cách hiệu quả hơn trong kết quả tìm kiếm.