Book báo PR, quảng cáo sản phẩm giá rẻ

Hướng dẫn chi tiết cách tạo bảng màu tự động cho template blogspot.

Hướng dẫn chi tiết cách tạo bảng màu tự động cho template blogspot.

Cập nhật ngày Bởi

Để tạo một bảng màu tự động cho template Blogspot, bạn cần chỉnh sửa mã HTML và CSS của template. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Truy cập vào trình quản trị Blogspot

  1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger của bạn.
  2. Chọn blog mà bạn muốn chỉnh sửa.

Bước 2: Chỉnh sửa mã HTML của template

  1. Trong trình quản trị Blogspot, chọn Theme (Giao diện) từ menu bên trái.
  2. Nhấp vào Edit HTML (Chỉnh sửa mã HTML) để mở trình soạn thảo mã.

Bước 3: Thêm mã CSS cho bảng màu tự động

Thêm đoạn mã CSS sau vào phần <head> của template:

html
<style> /* Định nghĩa một class cho bảng màu */ .color-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 20px; /* Tùy chỉnh khoảng cách dưới bảng */ } /* Định nghĩa các ô trong bảng màu */ .color-table td { width: 25%; /* Chia bảng thành 4 cột */ padding: 10px; text-align: center; } </style>

Bước 4: Thêm mã HTML cho bảng màu tự động

Thêm đoạn mã HTML sau vào nơi bạn muốn hiển thị bảng màu trên blog:

html
<table class="color-table"> <tr> <td style="background-color: #ff0000;"></td> <td style="background-color: #00ff00;"></td> <td style="background-color: #0000ff;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff00ff;"></td> <td style="background-color: #00ffff;"></td> <td style="background-color: #ff8000;"></td> <td style="background-color: #8000ff;"></td> </tr> <!-- Thêm các hàng và ô màu khác nếu cần --> </table>

Đoạn mã trên tạo ra một bảng màu với các ô màu được xác định bằng thuộc tính style="background-color: #...". Bạn có thể thay đổi mã màu theo ý muốn.

Bước 5: Lưu và xem trước

Sau khi hoàn thành chỉnh sửa mã HTML và CSS, nhấn Save (Lưu) để lưu các thay đổi và xem trước trang blog của bạn để đảm bảo bảng màu được hiển thị chính xác.

Lưu ý: Trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào, hãy sao lưu hoặc tạo bản sao của template hiện tại để tránh mất dữ liệu hoặc gặp sự cố không mong muốn.