Book báo PR, quảng cáo sản phẩm giá rẻ

Template iMagz + Landing Page

Subscribe lấy passwork      Click Xem passwork  Vui lòng chờ trong giây lát... iMagz được trang bị một trang đích cũng có thể được sử dụng trên các trang đăng bài, thiết kế của mẫu này được làm đơn giản hơn nhưng có đầy đủ các tính năng. Màn hình menu cũng được làm khác với các mẫu khác, mang khái niệm 3 cột trong đó cột đầu tiên được dành cho menu điều hướng có thể giảm thiểu độ rộng của điều hướng. 100% thiết kế đáp ứng Breadcrumbs Tải nhanh Slider SEO Tối ưu hóa Bài viết liên quan Hiệu suất và Tài liệu GooglePageSpeed - Kiểm tra nó GTmetrix 97% - Báo cáo hiệu suất mới nhất Thân thiện với thiết bị di động Yes - Check it Hỗ trợ cho cài đặt - Liên hệ chúng tôi - v2.0.0 – 02/10/2021 Phát hành lần đầuiMagz được trang bị một trang đích cũng có thể được sử dụng trên các trang đăng bài, thiết kế của mẫu này được làm đơn giản hơn nhưng có đầy đủ các tính năng.

Màn hình menu cũng được làm khác với các mẫu khác, mang khái niệm 3 cột trong đó cột đầu tiên được dành cho menu điều hướng có thể giảm thiểu độ rộng của điều hướng.

100% thiết kế đáp ứng
Breadcrumbs
Tải nhanh
Slider
SEO Tối ưu hóa
Bài viết liên quan

Hiệu suất và Tài liệu


- v2.0.0 – 02/10/2021 Phát hành lần đầu
Xem thêm
Phiên bản:Miễn phí
Không bản quyền chân trang (new) Không hỗ trợ cao cấp
Tải template miễn phí nhưng không có sự hỗ trợFollow Password