Book báo PR, quảng cáo sản phẩm giá rẻ

Hướng dẫn Định dạng hình ảnh blogger

Hướng dẫn Định dạng hình ảnh blogger

Cập nhật ngày Bởi

 


Hiện tại, hình ảnh blogger được lưu trữ trên blogger.googleusercontent.com và nhờ đó, giờ đây chúng tôi có thể thêm các thông số vào chúng mà không cần sử dụng javascript.


<img expr:src='data:post.featuredImage contains &quot;googleusercontent.com&quot; ? resizeImage(data:post.featuredImage, 250) + &quot;-e60-rw&quot; : data:post.featuredImage'/>
Đoạn mã sẽ hiển thị cho chúng ta một hình ảnh có thời hạn 60 ngày trong bộ nhớ cache của trình duyệt và ở định dạng webp.