Book báo PR, quảng cáo sản phẩm giá rẻ

Mẫu blog hình nền giống Pinterest dành cho Blogger [Miễn phí]

Subscribe lấy passwork      Click Xem passwork  Vui lòng chờ trong giây lát... Tải xuống mẫu blogspot giống như pinterest [Tính năng hình nền động]. Mẫu Hình nền này được tạo cho Blogger, tôi tạo ra nó cho những bạn thích hình nền trông giống như pinterest.  Thông tin mẫu Blog hình nền Tên mẫu: Mẫu blog hình nền giống Pinterest  Phiên bản: 2 Phát hành: 11 tháng 5, 2020 Changelog Cải tiến cấu trúc dữ liệu Một số bản sửa lỗi Tính năng bổ sung Tải xuống từ cửa sổ bật lên Quảng cáo giữa các bài đăng Chế độ tối Hình nền sống Nút chia sẻ Hướng dẫn cài đặt Mẫu: Bạn đăng nhập vào trang quản trị Blogger. Sau đó chuyến đến menu Chủ đề (Theme). Tại menu TÙY CHỈNH (Customize), nhấn nút menu chọn mục Chỉnh sửa HTML . Sau khi cửa số soạn thảo template bằng HTML mở lên, các bạn mở tệp .xml đã tải về ở Bước 1. Sau đó chép toàn bộ nội dung và dán vào trình soạn thảo HTML. Nhấn lưu lại để hoàn tất. Hướng dẫn và cách sử dụng tính năng Hì

Tải xuống mẫu blogspot giống như pinterest [Tính năng hình nền động]. Mẫu Hình nền này được tạo cho Blogger, tôi tạo ra nó cho những bạn thích hình nền trông giống như pinterest. 

Thông tin mẫu Blog hình nền

Tên mẫu: Mẫu blog hình nền giống Pinterest 
Phiên bản: 2
Phát hành: 11 tháng 5, 2020
Changelog
Cải tiến cấu trúc dữ liệu
Một số bản sửa lỗi
Tính năng bổ sung
Tải xuống từ cửa sổ bật lên
Quảng cáo giữa các bài đăng
Chế độ tối
Hình nền sống
Nút chia sẻ

Hướng dẫn cài đặt Mẫu:
Bạn đăng nhập vào trang quản trị Blogger. Sau đó chuyến đến menu Chủ đề (Theme). Tại menu TÙY CHỈNH (Customize), nhấn nút menu chọn mục Chỉnh sửa HTML.

Sau khi cửa số soạn thảo template bằng HTML mở lên, các bạn mở tệp .xml đã tải về ở Bước 1. Sau đó chép toàn bộ nội dung và dán vào trình soạn thảo HTML. Nhấn lưu lại để hoàn tất.

Hướng dẫn và cách sử dụng tính năng Hình nền động
1. Tạo một bài đăng mới với danh mục Trực tiếp hoặc Video [Bắt buộc trong mỗi bài đăng hình nền động]
2. Đầu tiên bạn tải ảnh bìa của video lên, tải lên giống như tải ảnh thông thường.
3. Sau đó nhập mã này:

<div style="display: none;">
  <div id="live-wallpaper">
<video class="live-wp" controlsList="nodownload" controls='' autoplay='autoplay' loop='' poster="URL HÌNH ẢNH">
  <source src="URL VIDEO" type="video/mp4"></source>
<source src="URL VIDEO" type="video/ogg"></source>
</video>
  </div>Nút tải xuống
Vì đoạn mã tôi làm không đồng bộ với nút tải video, nên tôi đã thay thế nó bằng nút tải xuống thủ công mà bạn có thể thêm vào mỗi bài đăng.
Đây là mã

<div class='text-center'><a alt='Download Wallpaper' class='btnlook download-wall' href='LINK DOWNLOAD' style='color: black;' title='Download Wallpaper'>Download</a></div>

Comments Để nhận passwork giải nén. Thanks you!

 Mẫu đáp ứng
100% thiết kế đáp ứng
Breadcrumbs
Tải nhanh
Slider
SEO Tối ưu hóa
Bài viết liên quan

Hiệu suất và Tài liệu


- v1.0.0 – 02/10/2021 Phát hành lần đầu

Đó là toàn bộ về mẫu

Nếu bạn gặp bất cứ lỗi nào về mẫu cần giải quyết hãy liên hệ hỗ trợ bằng cách gửi yêu cầu qua Cổng hỗ trợ của chúng tôi: contact@mauthemeblog.com . Các đề xuất và đầu vào được chấp nhận thông qua các bình luận trên Trang web

Xem thêm
Phiên bản:Miễn phí
Không bản quyền chân trang (new) Không hỗ trợ cao cấp
Tải template miễn phí nhưng không có sự hỗ trợFollow Password